Za višjo pokojnino in lepšo starost.

✔ Olajšava pri dohodnini

✔ Višja pokojnina

✔ Izbira naložbene politike

 

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

Zakaj varčevati za dodatno pokojnino? ​

  • Povprečna neto pokojnina znaša približno 59 % povprečne neto plače.*
  • Izkoristite visoko davčno olajšavo.
  • Za lepšo prihodnost - ohranitev standarda ob upokojitvi z izplačilom dodatne rente.


Za višjo pokojnino in ohranitev standarda bo upokojitvi je treba varčevati.

Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem si lahko na varen in učinkovit način zagotovite primerno pokojnino. Priporočljivo je pričeti varčevati čimprej, najbolje s prvim dnem zaposlitve.

Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklene vsak, ki je vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje (poenostavljeno: vsak, ki je zaposlen).

Z odločitvijo za dodatno pokojninsko zavarovanje ste nagrajeni z davčno olajšavo. Varčujete več in plačate manj.


*Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povprečna neto starostna pokojnina dosega manj kot 60 odstotkov povprečne plače (vir ZPIZ).


INFORMATIVNI IZRAČUN POKOJNINSKE RENTE

INFORMATIVNI IZRAČUN DAVČNE OLAJŠAVE

Kakšne so davčne olajšave?

  • 5,844 % bruto plače ali največ 2.819,09 EUR.
  • Bodite pozorni, če vam premijo plačuje že delodajalec.
  • Davčna olajšava se pri dohodnini prizna samodejno.


Premije, ki jih iz svoje neto plače varčuje posameznik, znižujejo osnovo za odmero dohodnine, saj je dodatno pokojninsko zavarovanje edina oblika varčevanja, pri kateri so varčevalci upravičeni do posebne davčne olajšave in zato nižje dohodnine.

Davčno olajšavo lahko uveljavljate za vplačila, ki jih iz svojih neto dohodkov vplačate sami.

V primeru, da premijo v kolektivnem zavarovanju plačuje že delodajalec, je pri izračunu možnega lastnega prispevka potrebna previdnost. Prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav ima delodajalec. Sami lahko kot davčno olajšavo uveljavljate razliko med vašo najvišjo možno premijo in vplačilom delodajalca.

Primer* informativnega izračuna davčne olajšave, ko posameznik sodi v 27-odstotni dohodninski razred:

Bruto plača

Mesečna vplačana premija

Letni znesek vplačil

Vračilo premije ob dohodnini

1.500,00 €

87,66 €

1.051,92 €

284,02 €

Primer* informativnega izračuna davčne olajšave, ko posameznik sodi v 27-odstotni dohodninski razred in mu delodajalec vplačuje 40 EUR mesečne premije:

Bruto  plačaMesečna vplačana premija
delodajalca
Mesečna vplačana premija posameznikaLetni znesek vplačilVračilo premije ob dohodnini
1.500 €40 €47,66 €1.051,92 €154,42 €

 

*Informativni izračun narejen na dan 13. 11. 2019.

Kateri sklad življenjskega cikla izbrati?

Izberete lahko varčevanje v skladu z obvezniškimi naložbami in zagotovljenim zajamčenim donosom ali pa se prepustite načrtovanemu varčevanju življenjskega cikla z začetnim varčevanjem v delniškem ali uravnoteženem skladu.

Ob dopolnitvi mejne starosti (45 oziroma 55 let) se nova vplačila pričnejo zbirati v skladu, namenjenem višji starostni skupini. Do takrat zbrani prihranki se v sklad, namenjenem višji starostni skupini, prenesejo najkasneje v roku 36 mesecev. V delniškem ali uravnoteženem skladu lahko tako varčujete še dlje – do 48. oziroma 58. leta.

Izbrano naložbeno politiko lahko, upoštevaje starostne omejitve, enkrat letno brezplačno tudi spreminjate.

 

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje