Potrebna dokumentacija za pridobitev Hitrega potrošniškega kredita (kreditojemalec):

 • Vloga za pridobitev kredita
 • Osebni dokument in podatek o davčni številki (ni potrebno, če je stranka komitent banke Sparkasse)
 • Kopija zadnjih treh plačilnih list  (ni potrebno, če  je stranka prejela vsaj 3 plače s strani istega delodajalca na račun pri banki Sparkasse)
 • Kopija pogodbe o zaposlitvi (ni potrebno, če je stranka prejela vsaj 3 plače s strani istega delodajalca)
 • Originalni izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnje 3 mesece (ni potrebno, če je stranka komitent banke Sparkasse)

 

Potrebna dokumentacija za pridobitev Potrošniškega kredita: (kreditojemalec, porok)

 • Vloga za pridobitev kredita
 • Potrdilo delodajalca ali kopija pogodbe o zaposlitvi
 • Osebni dokument in podatek o davčni številki (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse)
 • Izplačilna prepoved (2 izvoda)
 • Kopija zadnjih treh plačilnih list
 • Izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnje tri mesece (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse)

Potrebujete pomoč?

Pusti sporočilo