Potrebna dokumentacija za pridobitev Hitrega potrošniškega kredita (kreditojemalec):

 • Vloga za pridobitev kredita
 • Osebni dokument in podatek o davčni številki (ni potrebno, če je stranka komitent banke Sparkasse)
 • Kopija zadnjih 12 plačilnih list ali
 • Izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnjih 12 mesecev (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse že 12 mesecev)
 • Kopija pogodbe o zaposlitvi (ni potrebno, če je stranka prejela vsaj 3 plače s strani istega delodajalca)

 

Potrebna dokumentacija za pridobitev Potrošniškega kredita: (kreditojemalec, sokreditojemalec, porok)

 • Vloga za pridobitev kredita
 • Potrdilo delodajalca ali kopija pogodbe o zaposlitvi
 • Osebni dokument in podatek o davčni številki (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse)
 • Izplačilna prepoved (2 izvoda)
 • Kopija zadnjih 12 plačilnih list ali
 • Izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnjih 12 mesecev (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse že 12 mesecev)

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje