Referenčna obrestna mera EURIBOR

Datum
Banka Sparkasse uporablja vsakokratni EURIBOR objavljen dva delovna dneva pred prvim dnem posameznega obrestnega obdobja. V kolikor je vrednost EURIBOR-ja oziroma objavljene medbančne obrestne mere negativna, se šteje, da le-ta znaša 0. Dodatne informacije o referenčni obrestni meri EURIBOR so objavljene na spletni strani www.emmi-benchmarks.eu.
Spletna stran banke Sparkasse. Informacije o trr računih, stanovanjskih kreditih, potrošniških kreditih, depozitih, varčevanju in investiranju.

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje