texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

Obrazec

1. Predlagatelj
2. Predstavitev kandidata
3. Zakaj izbrati ravno vašega kandidata. Kako vidite vrednote vaše organizacije povezane s komunikacijo #VerjemiVase , banke Sparkasse (2-3 stavke).
4. Navedba zneska donacije
5. Kratka utemeljitev za kaj bi bila sredstva porabljena
6. Možnosti objav v medijih
7. Predlog za predajo donacije

text

text

text

texttexttext

Potrebujete pomoč?

Pusti sporočilo