SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA kreditna plačila vam omogočajo enostavne negotovinske transakcije z vašimi partnerji v območju SEPA.

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

 

Potrebujete informacije o SEPA kreditnih plačilih?

  • predstavlja transakcije v evrih, ki potekajo med strankami v SEPA  območju;
  • za identifikacijo računa nalogodajalca in prejemnika se uporabljata IBAN (mednarodna številka bančnega računa) in BIC (SWIFT koda banke);
  • prejemnik plačila je odobren v celotnem znesku, kar pomeni, da nalogodajalec in prejemnik sredstev nosita vsak svoje stroške (opcija SHA);
  • transakcije se izvajajo skladno z urnikom plačilnega prometa;
  • najdaljši čas od izvršitve nakazila do odobritve prejemnikovega računa je tri delovni dni.

Kaj je SEPA?

Kaj je SEPA?

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area. Gre za enotno območje plačil v evrih, kjer lahko posamezniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev znotraj Evrope izvršujejo in prejemajo plačila v evrih zunaj ali znotraj državnih meja ob enakih osnovnih pogojih, pravicah in obveznostih.

Območje SEPA

Območje SEPA vključuje 19 držav Evroobmočja, 9 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, 3 države Evropskega gospodarskega prostora, Švico, Monako in San Marino ter 14 območij, ki so pod upravo držav EU.

Podrobni seznam držav območja SEPA

Več informacij o SEPI najdete na spodnjih povezavah:

Uredba 260/2012

Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja storitev SEPA  sta Evropski parlament in Svet z dne 14. marca 2012 sprejela Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009, ki določa pravila za transakcije s kreditnimi prenosi in direktnimi bremenitvami v evrih znotraj Evropske unije, pri katerih se ponudnik plačilnih storitev plačnika in prejemnika plačila nahajata znotraj Evropske unije.

Skladno z Uredbo št. 260/2012 so nadomestila, ki vam jih banka zaračuna za čezmejne plačilne transakcije v EUR enaka kot nadomestila, ki vam jih banka zaračuna za domače plačilne transakcije. Prav tako banke pri izvajanju domačih in čezmejnih plačilnih transakcij od plačnikov obveznosti ne smejo zahtevati BIC kode banke prejemnika plačila.

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje