Letne obrestne mere za prebivalstvo (veljavne od 24. 1. 2020)

Bonus račun

                       Osnova Bonus Skupaj Online**
do 1.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 % 0,005 %
nad 1.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 % 0,005 %
nad 5.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 % 0,005 %
nad 10.000 EUR 0,001 % 0,005 % 0,006 % 0,006 %
nad 20.000 EUR 0,001 % 0,005 % 0,006 % 0,006 %
 

**velja od 9. januarja 2014 za novo sklenjene bonus račune prek elektronske banke Net.Stik ali prek spletne strani banke (https://online.sparkasse.si/)

Depoziti

* Sklenitev Online depozita vam prinaša dodatni pribitek na obrestno mero! Sklenete ga lahko preko elektronske banke Net.Stik ali preko spletne strani banke.

v mesecih v dnevih evro depozit Online*
  31-60 0,01 % 0,01 %
  61-90 0,01 % 0,01 %
  91-120 0,02 % 0,02 %
  121-150 0,02 %

0,02 %

  151-180 0,03 % 0,03 %
  181-210 0,04 % 0,06 %
  211-240 0,05 % 0,07 %
  241-270 0,06 % 0,08 %
  271-300 0,06 %

0,08 %

  301-330 0,07 %

0,09 %

  331-365 0,07 %

0,09 %

nad 12 do 14   0,19 %

0,21 %

nad 14 do 17   0,19 %

0,21 %

nad 17 do 20   0,19 %

0,21 %

nad 20 do 23   0,19 %

0,21 %

nad 23 do 35  

0,35 %

0,37 %

nad 35 do 47  

0,38 %

0,40 %

nad 47 do 59  

0,40 %

0,42 %

nad 59   0,50 % 0,52 %
       
 

Minimalni znesek za vezavo depozita znaša 500,00 EUR.
Trenutno veljavna obrestna mera za predčasni dvig sredstev za sklenjene depozite nad 31 dni znaša 0,001 % letno.

Varčevalni račun BRIHTA

  Osnova Bonus Skupaj
do 100 EUR 0,001 % 0,009 % 0,010 %
od 101 do 250 EUR 0,001 % 0,019 % 0,020 %
od 251 do 500 EUR 0,001 % 0,039 % 0,040 %
od 501 do 1.000 EUR 0,001 % 0,079 % 0,080 %
nad 1.000 EUR 0,001 % 0,004 % 0,005 %
 

 

Namensko varčevanje

   Redna obrestna mera Posebna obrestna mera  Skupaj
obrest. razred 1 (za 1. koledarsko leto)  0,050 %  0,000 % 0,050%
obrest. razred 2 (za 2. koledarsko leto)  0,050 %  0,100 % 0,150%
obrest. razred 3 (za 3. koledarsko leto)  0,050 %  0,450 % 0,500%
obrest. razred 4 (za 4. koledarsko leto)  0,050 %  0,750 % 0,800 %
min. letni znesek varčevanja za prestop v višji obrestovalni razred     300 EUR
 

Namensko gradbeno varčevanje

Letna obrestna mera za namensko gradbeno varčevalni račun je 0,2 %.

Obrestne mere za produkte, ki niso več del redne ponudbe

Potrebujete pomoč?

Pusti sporočilo