Omejeno opravljanje plačilnega prometa v času velikonočnih praznikov

Omejeno opravljanje plačilnega prometa v času velikonočnih praznikov

Obveščamo vas, da v petek, 30. 3. 2018 (Veliki petek) Banka Sparkasse d. d. ne bo izvajala medbančnega plačilnega prometa v Sloveniji in državah članicah EMU, ker evropski plačilni sistem TARGET2 ne posluje.

Na ta dan boste lahko dvignili ali položili denar na transakcijski račun pri banki Sparkasse in izvajali interne transakcije med računi pri banki Sparkasse.

Plačila v dobro računov pri slovenskih bankah in čezmejna plačila, v valuti EUR, boste lahko izvajali z valuto 3. 4. 2018. Plačila v tuji valuti in s tretjimi državami bo banka na ta dan obdelala skladno z veljavnim urnikom in  valuto plačila 3. 4. 2018.

Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 30. 3. 2018, opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že vnesli v Net.Stik ali Net.StikPro.

Še posebej bodite pozorni pri določitvi datuma plačila SEPA direktnih obremenitev, saj datoteke z datumom plačila 30. 3. 2018 ne boste mogli oddati.

Dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov bo potekalo nemoteno. V petek 30. 3. 2018 bodo odprte vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet.

Plačilni promet bo ponovno stekel v polnem obsegu v torek, 3.4.2018.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Banka Sparkasse d.d.

 

Obvestilo Združenja banko Slovenije (ZBS)

Nazaj

Potrebujete pomoč?

Pusti sporočilo