Plačilni promet - osnova za uspešno poslovanje.

✔ hitra obdelava

✔ ugodna cena

✔ prijazno finančno svetovanje

 

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

Zagotovite varnost, zanesljivost in ugodnost svojih transakcij!

Plačilni promet prek transakcijskega računa je osnova vsakodnevnega poslovanja vašega podjetja. Na banki Sparkasse vam zagotavljamo hitro obdelavo nalogov, ugodno provizijo za opravljene plačilne transakcije in varnost plačilnega prometa.

Obiščite nas na posvetu in skupaj bomo uredili vse, kar potrebujete za udobne transakcije!

Doma in v tujini, z gotovino ali brez nje.

plačilne transakcije lahko opravljate, kot vam najbolj ustreza:

 • prek elektronske banke ali na bančnem okencu,
 • prenos med računi znotraj banke Sparkasse,
 • domači in čezmejni regulirani promet v EUR med bankami držav članic EU,
 • mednarodni in neregulirani promet v tujih valutah in/ali s tretjimi državami.

 

Znotraj skupine Erste Group in Sparkasse plačujete še hitreje in ugodneje!

Izkoristite prednosti enotnega evrskega območja!

Debetna plačilna storitev SDD:

 • za poravnavo enkratne ali ponavljajoče se obveznosti (telefon, elektrika, komunala),
 • plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja z vami kot plačnikom,
 • plačilno transakcijo izvršimo z direktno obremenitvijo vašega računa.

Množično SEPA-plačilo:

 • za tiste, ki izvršujete posamezna plačila večjemu številu prejemnikov,
 • primerno predvsem za izplačila plač, pokojnin, regresa, dividend, odplačila anuitet za kredit,
 • paket plačilnih nalogov SEPA za več računov enega ali več prejemnikov plačila.

Kreditno SEPA-plačilo:

 • kredit za plačilne transakcije med uporabniki plačilnih storitev na območju SEPA,
 • plačilo je lahko individualno ali množično,
 • po enotnih pravilih za kreditna plačila SEPA.

SEPA je kratica za enotno območje plačil v evrih (Single Euro Payment Area), ki vam omogoča udobno izvajanje plačilnih storitev.

V katerih valutah lahko mednarodno poslujete?

Negotovinsko lahko poslujete v kar 14 različnih valutah:

 • globalne valute (EUR, USD, CHF, GBP, JPY, AUD, CAD),
 • valute držav CEE regije (HRK, CZK, HUF, PLN),
 • valute nordijskih držav (SEK, NOK, DKK).

Kdo je plačnik stroškov, povezanih s transakcijo?

Plačnika stroškov v zvezi s transakcijo določajo 3 različne opcije: SHA, BEN in OUR. Za opcijo stroškov se dogovorita poslovna partnerja, torej kupec (plačnik) in dobavitelj (prejemnik plačila), ob sklenitvi posla.
 

Opcija SHA je najbolj pogosta v praksi in pomeni, da vse stroške transakcije, ki so nastale na strani banke pošiljateljice plača plačnik. Stroške, ki so nastali na strani banke prejemnice, plača prejemnik plačila. Izplačilna banka znesek prilivnega nadomestila odtegne (takoj ali naknadno) od zneska nakazila. V tem primeru plača prejemnik plačila tudi morebitne stroške posredniških bank.

Pri opciji BEN vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi prejemnik plačila.

V primeru opcije OUR vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi plačnik.

 

Banka Sparkasse d.d. izvršuje čezmejne transakcije samo v okviru zakonsko dopustnega načina z opcijo stroškov SHA. Opciji stroškov OUR in BEN zakonsko nista dovoljeni.

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje